HOME | VOLGSPOT | ZELFSTURING | DARING COMPANY | DARING DISCOVERY© | SPECIALISMEN | AFGEROND | CONTACT
 

Leermethodiek Daring Discovery © Inleidend 1

INLEIDING

Werkvormen uit de theaterwereld

Door onder meer het inzetten van werkvormen, ontleend aan de theater-

wereld, gebruikt Daring Company een methodiek, waardoor het

ontwikkelen van benodigde competenties en het aanleren en versterken

van vaardigheden een praktisch, uitermate interactief en ervarings-

gericht karakter krijgen.

 

Vaardigheid aanleren
Een (nieuwe) vaardigheid aanleren of een bestaande versterken, én die

kunnen toepassen, is niet een eendimensionale of integrale actie.
Het opdelen van de vaardigheid in aspecten en elementen is voorwaarde
om de vaardigheid uiteindelijk geïntegreerd zelfstandig te kunnen hanteren,
implementeren en toepassen. En zo nodig verder te ontwikkelen.

Stap voor stap naar integratie en balans

Vergelijk het maar met bijvoorbeeld een musical:
Een musical bestaat uit een aantal deelprojecten welke uiteindelijk zijn

samengevoegd tot een geïntegreerd en coherent project: de voorstelling,

de presentatie.

     Zo zijn er tekst, spel, zang, dans, decor, muziek, kostuums, techniek etc.
De acteurs moeten uiteindelijk in staat zijn al deze elementen samengevoegd
te verenigen in wat zij op het podium doen om de toeschouwer een goed
'verhaal' voor te kunnen schotelen, de toeschouwer in dat verhaal mee
te nemen, en die toeschouwer te boeien en te blijven boeien.

Daartoe moet er een goede balans en samenhang zijn.

Dat gaat niet vanzelf, maar stap voor stap, element voor element.

 

Daring Discovery © Inleidend 2>>

  
            Stap voor stap naar
      
              integratie, balans

                 en autonomie

 

 

 Meer ontdekken over de

 

             Daring Discovery ©    
               Leermethodiek 
     

                of zelf ervaren?

       vraag nadere informatie
                      en/of
      een oriënterend gesprek

 

Het ontdekken:

 

   "Ik kan meer dan ik dacht;

    en ik wist niet dat ik het kon!"

Daaraan gekoppeld de ontdek-

king:


          "Ik kan daar zelf

           sturing aan geven"!

 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS EN RELATIES | COLOFON | Disclaimer | SITEMAP Design by Medusa