HOME | VOLGSPOT | ZELFSTURING | DARING COMPANY | DARING DISCOVERYŠ | SPECIALISMEN | AFGEROND | CONTACT
 
 

Regie in eigen hand

Leuk: zelfsturing. Maar wat is dat?
Heb ik daar de vaardigheden en competenties wel voor in huis?

Jijzelf als je eigen criticus en coach:
Als je eigen criticus en coach lever je een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling en prestaties van jezelf, maar ook aan die van collega's,
teamgenoten, medewerkers.
Je bevordert je zelfstandig handelen, vergroot en versterkt je daad-
en slagkracht en kunt flexibeler inspelen op omstandigheden, veranderingen
en het gedrag van de ander.

Lerende houding en verantwoordelijkheid

Door een lerende houding draag je bij aan ontwikkeling van je eigen

potentieel en aan de ontwikkeling van de afdeling, van de organisatie.

Als jij verantwoordelijkheid durft te nemen en neemt voor jouw gedrag en je
eigen aandeel in een project, bevordert dat positief en constructief samen-
werken en handelen; met een beter (bedrijfs)resultaat tot gevolg.

Kritisch naar een ander kijken, is niet zo moeilijk.
Kritiek van een ander verdragen en accepteren, is niet altijd makkelijk.


Zelfkritiek

Jezelf onder de loep nemen en kritisch onderzoeken, dat is ronduit lastig.
Maar vervolgens ernaar handelen en je gedrag durven aanpassen cq
veranderen: daar is lef voor nodig!

Kun je dat leren? Antwoord: ja!

Zo treed je op als je eigen coach en handel je als je eigen regisseur.


Zelflerend vermogen>>

Zelfsturing vraagt:


           Je bewust zijn van

                  je Identiteit:

       Weten wie en hoe je bent


             Weten wat je wilt

 

   Zelfkennis kun je ontwikkelen


Zelfsturing vraagt ook:

   Haalbare, realistische doelen

            en heldere kaders

 

   Stappen durven en kunnen

                      zetten

 

   Stappen opdelen in kleine

   stappen: hapklare brokjes

 

Essentiëel is:
Aandacht

                Voor de ander

                In communicatie

                Voor jezelf

 

     Balans daarin aanbrengen


 
ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS EN RELATIES | COLOFON | Disclaimer | SITEMAP Design by Medusa